0
رایگان!
0
رایگان!

آموزش گرامر کتاب مکالمه Speak Now ۴

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

  گرامر چیست؟ گرامر یک سیستم زبانی است. افراد برخی اوقات گرامر را به عنوان قوانین یک زبان تعریف می‌کنند…

0
رایگان!

آموزش گرامر کتاب مکالمه Speak Now 3

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

  گرامر چیست؟ گرامر یک سیستم زبانی است. افراد برخی اوقات گرامر را به عنوان قوانین یک زبان تعریف می‌کنند…

0
رایگان!

آموزش گرامر کتاب مکالمه Speak Now 2

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

  گرامر چیست؟ گرامر یک سیستم زبانی است. افراد برخی اوقات گرامر را به عنوان قوانین یک زبان تعریف می‌کنند…

0
رایگان!

آموزش زبان انگلیسی با فیلم هتل ترنسیلوانیا (The Hotel Transylvania)

. لیست کلمات و جملات مهم: نمیخاستم از خواب بیدارت کنم      I didn’t mean to startle you ما…

0
رایگان!

آموزش زبان انگلیسی با فیلم شرک Shrek

لیست جملات و کلمات مهم: .      تو یه شیطانی        You’re a monster سعی کردم عادلانه…

0
رایگان!