آموزش زبان انگلیسی با فیلم هتل ترنسیلوانیا (The Hotel Transylvania)

. لیست کلمات و جملات مهم: نمیخاستم از خواب بیدارت کنم      I didn’t mean to startle you ما…

0
رایگان!

آموزش زبان انگلیسی با فیلم شرک Shrek

لیست جملات و کلمات مهم: .      تو یه شیطانی        You’re a monster سعی کردم عادلانه…

0
رایگان!

آموزش زبان انگلیسی با فیلم جوکر

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

. لیست جملات و کلمات مهم: . دقیقاً نه           not exactly از سر طرف شروع نکن …

0
رایگان!